از چه سمومی استفاده می شود؟

از چه سمومی استفاده می شود؟

از چه سمومی استفاده می شود؟

گروه تخصصی پاک سلامت محیط با اهمیت دادن به مشتریان خود و با هماهنگی کامل با بخشنامه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  از سم های مورد تائید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو استفاده می کند. 

سازمان غذا و دارو

Tags :
logo
گروه تخصصی پاک سلامت محیط
0992-3175913
0921-1264233

Income Tax Planning

    View Service