سمپاشی

سمپاشی توسط تیم تخصصی

سمپاشی توسط تیم تخصصی

به موجب بند 4 ماده ی 2 ضوابط فعالیت شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی اماکن عمومی و خانگی،شرکت خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی عبارت است از یک واحد فنی و خدماتی که پس از تاسیس بر اساس قوانین جاری کشور،در زمینه مبارزه با حشرات موذی در اماکن عمومی و مسکونی فعالیت می کند. اما این حداقل نیاز است و تفاوت گروه تخصصی پاک سلامت محیط با سایر مجموعه ها بهره گیری از توان نیروهای متخصص در کنار تجهیزات به روز و حرفه ای می باشد. 

سم

در بند 1 ماده ی 2 حشرات و جانوران موذی چنین تعریف شده است:
بندپایان،جوندگان و سایر موجوداتی که در اماکن عمومی و منازل مسکونی موجب ایجاد انتقال بیماری و مزاحمت جنسی و روانی در انسان می گردند.
مبارزه با حشرات و جانوران موذی اماکن عمومی و خانگی عبارت است از اعمال کلیه روش های مبارزه اعم از محیطی (بهسازی محیط)،شیمیایی و سایر روش ها جهت کنترل حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و محیط زندگی به نحوی که اثرات سوء،بر محیط زیست و اکوسیستم نداشته باشد.

اعضاء و مشاوران این شرکت دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های حشره شناسی،پزشکی و مبارزه با ناقلین،بهداشت محیط وبهداشت حرفه ای می باشند که با فعالیت های حرفه ای و سال ها تجربه در مبارزه با حشرات و جانوران موذی فعالیت می کنند و با اساتید دانشگاه های مطرح کشور در ارتباط هستند و علم خود را با مطالعه مقالات تخصصی و آخرین یافته های سازمان بهداشت جهانی در خصوص کنترل و مبارزه با حشرات و حیوانات موذی به روز می کنند. 

 پروانه مسئول فنی توسط این شرکت دریافت شده  

دستگاه های سمپاش پشتی استاندارد مدرج ،دستگاه های سمپاش دستی استاندارد.، دستگاه های پودر پاش استاندارد، ظروف مخصوص محلول سازی 

وسایل کامل  حفاظتی و ایمنی شامل لباس کار،ماسک،عینک،دستکش،کفش،کلاه مخصوص،کپسول اکسیژن،جعبه کمک های اولیه،وسایل اطفاء حریق،پادزهر و... بصورت تخصصی و حرفه ای و با مشاوره کارشناسان و اساتید دانشگاه خریداری و دراین مجموعه به روز رسانی می شود. 

تمام این فعالیت ها (سمپاشی توسط تیم تخصصی)زیر نظر معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و با دریافت مجوز های مورد نیاز انجام می شود. 
Tags :
logo
گروه تخصصی پاک سلامت محیط
0992-3175913
0921-1264233

Income Tax Planning

    View Service