سمپاشی و طعمه گذاری فروشگاه ها

سمپاشی و طعمه گذاری فروشگاه ها

سمپاشی و طعمه گذاری فروشگاه ها

فروشگاه

فروشگاه ها بخصوص فروشگاه هایی که مواد غذایی در آنها یافت می شود از نظر بهداشت و تمیزی باید دستورالعمل های خاصی را رعایت نمایند، عدم رعایت این دستورالعمل ها منجر به ایجاد دردسر برای صاحبان فروشگاه و گاهی لطمه های جبران ناپذیر برای آنها می شود، حضور موجودات موذی مانند موش ، سوسک ، مارمولک، کرم و ... می تواند اعتبار فروشگاه شما را در افکار عمومی بخصوص مشتریان از بین ببرد، اغلب مشتریان در مقابل شما چیزی نمی گویند ولی با توجه به نوع فرهنگ جامعه ما همین افراد در خصوص مشکلاتی که در فروشگاه شما وجود دارد می توانند یک کلاغ چهل کلاغ کنند و دیدن یک موش را دلیلی بر عدم رعایت بهداشت و کثیف بودن فروشگاه شما بدانند و به دیگران نیز توصیه کنند از حضور در فروشگاه شما اجتناب نمایند. عدم اعتماد مشتریان به فروشگاه ها باعث کمرنگ شدن رونق کسب و کار دراین شرایط اقتصادی بد خواهدشد که تبعات سنگینی برای کسب و کارها دارد از این رو اهمیت سمپاشی و طعمه گذاری فروشگاه ها محسوس است. 

سوسک ها در فروشگاه هایی که مواد غذایی دارند به راحتی تولید مثل می کنند سوسک ها باعث آلوده شدن غذاها و ایجاد آلرژی و آسم می شوند. آن ها همچنین باکتری های ایجاد کننده بیماری را حمل می کنند. زمانی که تعدادی از سوسک ها وارد فروشگاه  می شوند، مبارزه سختی در پیش خواهید داشت؛ زیرا نرخ تولید مثل سوسک ها بسیار زیاد است. نحوه تخمگذاری سوسک ها در کپسول محافظ نیز شرایط را برای افزایش جمعیت آن ها فراهم کرده است.

علاوه براین بسیاری از موجودات موذی در فروشگاه ها می توانند رشد کنند و حضور داشته باشند. کارشناسان ما در گروه تخصصی پاک سلامت محیط با کمترین هزینه و بهترین خدمات سمپاشی و طعمه گذاری فروشگاه ها را انجام می دهند.

Tags :
logo
گروه تخصصی پاک سلامت محیط
0992-3175913
0921-1264233

Income Tax Planning

    View Service