سمپاشی و طعمه گذاری برج های مسکونی

سمپاشی و طعمه گذاری برج های مسکونی

اقدامات لازم در سمپاشی برج

برج

قبل از سمپاشی برج لازم است تا کارشناسان شرکت سمپاشی از محل بازدید کنند.

بازدید از محل در برنامه ریزی برای سمپاشی برج و تعیین نوع و مقدار سم، ضروری است.

در مجتمع های مسکونی و برج ها، برای کسب نتیجه مناسب، باید سمپاشی ساختمان برای همه واحدها به صورت مجزا و مشاعات به صورت کامل انجام شود.

در هنگام سمپاشی ساختمان بهتر است اعضای خانواده به خصوص کودکان از محل دور باشند.

حضور کودکان در اقدامات شرکت سمپاشی اخلال ایجاد کرده و خطراتی را به همراه دارد.

انواع حیوانات خاگی، پرندگان و حتی ماهی های آکوایوم را از محل سمپاشی خارج کنید.

دور نگهداشته همه حیوانات خانگی در زمان سمپاشی ساختمان ضروری است. در این مورد به توصیه های شرکت ساختمانی توجه کنید.

بهتر است در محل سمپاشی، مواد خوراکی و غذایی وجود نداشته باشد.

مواد غذایی تحت تاثیر سموم سمپاشی قرار گرفته و قابل استفاده نخواهند بود.

پوشاندن ظروف و لوازم خوراک پزی در هنگام سمپاشی ساختمان ضروری است.

پس از سمپاشی ساختمان نباید با محیط آلوده تماس داشته باشید.

لازم است تا طبق توصیه شرکت سمپاشی محل را برای مدت مشخصی ترک کنید.

محیط آلوده به سمپاشی می تواند خطرات جدی برای سلامتی داشته باشد.

پس از سمپاشی و اتمام مراحل نهایی باید منزل را به طور کامل پاکسازی کنید.

حذف حشرات مرده، موش ها و غیره ضروری است. پس از جمع آوری موجودات، اقدام به شستشو و پاک کردن سموم کنید.

باقی ماندن سموم در محل زندگی توصیه نمی شود و خطراتی را برای کودکان به همراه دارد.

 

Tags :
logo
گروه تخصصی پاک سلامت محیط
0992-3175913
0921-1264233

Income Tax Planning

    View Service