سمپاشی و طعمه گذاری هتل ها

سمپاشی و طعمه گذاری هتل ها

سمپاشی و طعمه گذاری هتل ها

اهمیت زیادی دارد که در یک هتل همه چیز لوکس و حرفه ای به نظر برسد، تمام درآمد هتل  به تمیز بودن ، شیک بودن و دادن احساس خوشایند به میهمانان بستگی دارد. از این رو سمپاشی و طعمه گذاری هتل ها بصورت دوره ای اهمیت پیدا می کند، حتی اگر لوکس ترین و جدید ترین هتل دنیا را داشته باشید به هرحال باید از نفوذ حشرات و حیوانات موذی مانند سوسک ، موش ، ساس ، کنه و سایر موجودات موذی از ساختمان های اطراف واهمه داشته باشید بله درآمد مجموعه شما به این بستگی دارد که میهمانان همه چیز را درست همانطور که دوست دارند ببینند . گروه تخصصی پاک سلامت محیط به شما کمک می کند تا جلوی میهمانان خود شرمنده نشوید.

هتل

قطعا تمیزی و نظافت یکی از مهمترین معیارهای مهمانان جهت انتخاب و اقامت در یک هتل می باشد. وجود آفات و حشرات می تواند اثرات سوئی بر شهرت هتل شما داشته باشد و به سرعت بر میزان اعتبار و درآمد هتل تاثیر بگذارد. بنابراین برنامه های پیشگیری از آفات با سمپاشی هتل یکی از موضوعات مهمی است که بایستی صاحبان هتل ها در نظر گرفته و اجرا کنند.

یک شرکت سمپاشی هتل کاربلد و مجرب از ضرورت مدیریت پیشگیرانه آفات آگاه است و می داند که برای اطمینان از یک محیط عاری از آفات در تمام نقاط هتل شما، چه نوع اقدامات کنترلی مختلف نیاز است.

سمپاشی می تواند برای انسان خطرناک باشد، اما این موضوع در حالی اتفاق می افتد که مراحل سمپاشی توسط افراد ناوارد و غیر کارشناس انجام گیرد. این صورت فردی که سم پاشی را انجام می دهد، بدون اطلاع از نوع سم کشنده برای حشرات با استفاده از سموم شیمیایی که فاقد اثربخشی مناسبی هستند، شرایط مسمومیت انسان ها را نیز فراهم می کند.

مزایای سمپاشی و طعمه گذاری هتل ها توسط گروه تخصصی پاک سلامت محیط 

دفع حشرات به صورت کامل
عدم نیاز به صرف هزینه برای سم زدایی مجدد
هزینه های بسیار منطقی
عدم نیاز به صرف زمان طولانی
پیشگیری از آلودگی های تنفسی
جلوگیری از انتقال بیماری و میکروب به انسان
جلوگیری از جفت گیری و ازدیاد حشرات در محل

Tags :
logo
گروه تخصصی پاک سلامت محیط
0992-3175913
0921-1264233

Income Tax Planning

    View Service