سمپاشی و طعمه گذاری پارکینگ

سمپاشی و طعمه گذاری پارکینگ

سمپاشی و طعمه گذاری پارکینگ

تمیز نگه داشتن پارکینگ ، نه تنها ایمنی ساکنین را حفظ می کند، بلکه چهره ساختمان را نیز بهبود می بخشد. یک پارکینگ کثیف نشانگر افرادی است که برای نگهداری نظافت هیچ اهمتی قائل نیستند! علاوه بر این، با تمیز کردن پارکینگ می توانید از انواع مختلف آسیب ها جلوگیری کنید و از تعمیرات پرهزینه جلوگیری کنید. پارکینگ های کثیف و آلوده محل مناسبی برای تولید مثل حشرات و حیوانات موذی و انتقال بیماری ها هستند، و این زمانی سخت تر می شود که بچه ها در این محیط بازی کنند ، هیچ چیز نمی تواند جلوی کنجکاوی فرزندان شما را بگیرد از این رو با نزدیک شدن فرزندان شما به محل تجمع حشرات و حیوانات موذی انتقال بیماری می تواند اتفاق بیفتد که صدمات زیادی را می تواند به کودکان شما وارد آورد. 

اگر مدت زیادی از آخرین نظافت پارکینگ شما می گذردباید بدانید که حشرات و حیوانات موذی در آن محل ساکن شده اند 

برخی از سوسک ها تخم ها را در مکان های دور از چشم قرار می دهند. از مهم ترین مکان های پنهان کردن کپسول های تخم در میان انواع گونه های سوسک می توان به موارد زیر اشاره کرد.

ترک و شکاف دیوارها، لای کاشی ها، پشت لوله های گاز، اطراف سیم کشی برق و سوراخ های لای دیوار ، داخل فضاهای غیر قابل دسترس در پارکینگ و انبار 
بیشتر آفات از استراتژی پنهان کردن تخم هایشان استفاده می کنند.
آن ها این کار را برای برای به حداکثر رساندن تعداد نوزادان متولد شده انجام می دهند. به همین جهت و برای مقابله با انواع حشرات موذی سمپاشی و طعمه گذاری پارکینگ توصیه می شود گروه تخصی پاک سلامت محیط این کار را برای شما در کمترین زمان و با بهتریان شرایط انجام می دهد 

Tags :
logo
گروه تخصصی پاک سلامت محیط
0992-3175913
0921-1264233

Income Tax Planning

    View Service